Besök Kommunisterna på www.skp.se

Sveriges Kommunistiska Parti

Eller ungdomsförbundet, SKU på www.sku.st

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund

Lyssna på Radio Kommunist - www.kommunist.se