Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

 • Polis åtalad för drograttfylla

  INRIKES I början på december 2021 krockade en polisman med en annan bilist och uppträdde märkligt. Enligt den andre bilisten så ska polismannen efter […]

 • Stärkta små och medelstora företag på Kuba

  UTRIKES Som en del i det större reformpaketet för 2030, då landet ska ha karaktären av en blandekonomi, har man börjat tillåta företag med upp till 100 […]

 • Arbetskraftsinvandringen 

  INRIKES Några dagar före jul la justitiedepartementet fram ett förslag för att förbättra de nuvarande reglerna om arbetskraftsinvandring. I […]

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se

 • Solidaritet med Kuba!

  SKU tillsammans med Demokratisk Ungdoms Världsfederation lanserar ny solidaritetskampanj för Kuba! Demokratisk Ungdoms Världsfederation, DUV, som fyller 75 […]

 • Statement of solidarity for our comrades in Greece

  In the aftermath of the recent attacks on the Communist Party of Greece, KKE, and its youth wing, KNE, the Communist Youth of Sweden, SKU, stands in solidarity […]

 • Ungkommunisterna blir allt fler!

  S.K.U. växer tillsammans med ungomdens uppvaknande. Det senaste tillskottet till förbundet är en ny grundorganisation i Karlstad! I helgen etablerades […]


Radio Kommunist – kommunist.se

 • Protester mot oljepriser och kontrarevolutionen i Sovjet 30 år

  ”Att säga det inte kommer att finnas något Sovjetunionen i morgon, det skulle för oss betyda att solen inte kommer att stiga upp i morgon”, sa ledaren […]

 • Om elförsörjningen

  Att elpriserna har gått upp har inte undgått någon och förklarningarna är som vanligt legio. Hur stor roll spelar avregleringen och kapitalets behov av […]

 • Bemanningsföretag och minimilöner

  Är bemanningsföretagen ett gissel som bör avskaffas eller ska alla i framtiden vara anställda genom dem för större flexibilitet? Är de ett hot mot […]