Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se


Radio Kommunist – kommunist.se

  • Coronakommission och privata profiter

    Vi börjar med att än en gång diskutera kring coronaviruset, och de pseudodiskussionerna som har uppstått angående en […]

  • LO-kongress

    LO-kongressen kommer att bli en annorlunda kongress, den kommer att hållas digitalt den 15 juni. Inga motioner kommer att behandlas utan den främsta […]

  • Den politiska ”eliten” och deras folkfientliga politik

    Vi kan alla se hur ”ekonomerna” numera anses som de främsta politiska experterna inom alla områden, vilket vår politiska elit […]