Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se


Radio Kommunist – kommunist.se

  • Integration och kriminalitet

    Frågorna om integration och kriminalitet är frågor som högern försöker utnyttja för att kunna lansera en reaktionär […]

  • Borgarnas ”sunda förnuft”

    Vi börjar med att diskutera flykting och integrationspolitik och dess orsaker. Vår utgångspunkt är att det i Malmö uppstått […]

  • Korruption och Brexit

    Vi börjar med en lyssnarfråga som berör Postnord och den försämrade servicen som det tidigare statliga företaget levererade. […]