Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se


Radio Kommunist – kommunist.se

  • Lärdomar från Latinamerika

    Först en del om händelserna i Bolivia där de progressiva krafterna lidit nederlag genom borgerlighetens och reaktionens statskupp. Vänstern […]

  • Nu är det dags – Ta parti

    Ta parti är en uppmaning som riktar sig till arbetarungdomen och den studerande ungdomen. Uppmaningen gäller att ta parti för Sveriges […]

  • Arbetsförmedlingen, kapitalets nya profitkälla

    När nu Arbetsförmedlingen enligt januariöverenskommelsen nedrustas och avvecklas ser kapitalet stora möjligheter att omvandla skattemedel […]