Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se

  • Solidaritet med Kuba!

    SKU tillsammans med Demokratisk Ungdoms Världsfederation lanserar ny solidaritetskampanj för Kuba! Demokratisk Ungdoms Världsfederation, DUV, som fyller 75 […]

  • Statement of solidarity for our comrades in Greece

    In the aftermath of the recent attacks on the Communist Party of Greece, KKE, and its youth wing, KNE, the Communist Youth of Sweden, ... Inlägget Statement […]

  • Ungkommunisterna blir allt fler!

    S.K.U. växer tillsammans med ungomdens uppvaknande. Det senaste tillskottet till förbundet är en ny grundorganisation i Karlstad! I helgen etablerades […]


Radio Kommunist – kommunist.se