Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se

 • Stockholm: manifestation för Kuba

  Den senaste tidens allt hårdare angrepp på det pressade Kuba manar kommunisterna att ännu tydligare ta ställning för den internationella solidariteten. I […]

 • EKI: Solidaritetsuttalande med Kuba

  Det Europeiska Kommunistiska Initiativet fördömer och förkastar USAs pågående imperialistiska intervention i Kuba. Det är en cynisk och kriminell […]

 • Solidaritet med Kuba!

  Verkligheten har lärt oss att imperialismen inte skyr några medel vid angreppen på folkens alla framsteg; den går över lik för att säkra sin profit. […]


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

 • Bil-aktion för Kuba i Stockholm

  INRIKES Den 24 juli arrangerades ytterligare en manifestation till stöd för Kuba i Stockholm. Bakom den stod Cubanos por Cuba och Svensk-Kubanska […]

 • Kommunisterna agerar i Burlöv

  INRIKES Riktpunkt har tidigare rapporterat om hur hyresgäster i Burlöv vräks från sina hem och kastas ut på gatan när ägaren har sålt husen. SKPs […]

 • Giannis Konstantis: Kuba kommer att segra!

  PARTIET Den 20 juli arrangerade Sveriges Kommunistiska Parti tillsammans med sympatisörer och systerpartier en manifestation till stöd för Kuba. På den […]

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se

 • (Bokcirkel) “Imperialismen som kapitalismens högsta stadium” av Vladimir Lenin

  Hej kamrater! Nu har det åter blivit dags för en ny bokcirkel med SKU! Som rubriken föreslår så ska vi denna gången ta oss ann Lenins “Imperialismen […]

 • Dags för film!

  I förra veckan gick SKU Filmklubbs första omröstning av stapeln. Omröstningen är nu avslutad och resultatet är inne. Filmen som vi ska se är “All […]

 • Filmklubb

  Vi i SKU håller i nuläget på att starta upp en filmklubb. I klubben tänker vi kolla på och prata om filmer som har inslag av vänsterpolitik och historia. […]


Radio Kommunist – kommunist.se

 • Tio år efter Utöya

  Anders Behring Breivik kallade sig ”marxist hunter” och hans hänsynslösa våld riktade sig mot arbetarrörelsen. Man har under de tio år som gått sedan […]

 • Solidaritet med Kuba

  Dagens program ägnar vi åt solidaritet med Kuba. Vi tar upp de planer som imperialisterna har för att krossa Kuba. Och avslöjar hur imperialisterna media […]

 • Kamp för kortare arbetsdag

  Kampen för att bestämma arbetsdagens längd har pågått allt sedan arbetarklassens begynnelse. Kampen gäller hur stor del av arbetarklassens arbetsdag som […]