Nyheter från den kommunistiska rörelsen i Sverige

Sveriges Kommunistiska Parti – skp.se


Tidningen Riktpunkt – riktpunkt.nu

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund – sku.se


Radio Kommunist – kommunist.se

  • Staten och kapitalet

    Staten och kapitalet förlorar inte sina funktioner under den pandemi som nu drabbar världen. Tvärtom stärker man nu sitt samarbete och […]

  • Coronaviruset

    Vem tjänar på Coronaviruset och beror den kapitalistiska krisen bara på Coronaviruset? Nu utnyttjas pandemin för att överföra […]

  • Corona och kapitalismens kris

    Kapitalismen som system står inför en allvarlig kris, och med Coronaviruset som motiv är de styrande beredda att satsa miljarder för att […]